Pogoji uporabe

Nahajate se na spletnem mestu NTR inženiring d.o.o.. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. NTR inženiring d.o.o. si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu NTR inženiring d.o.o., je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. NTR inženiring d.o.o. pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, NTR inženiring d.o.o. za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj NTR inženiring d.o.o. zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato NTR inženiring d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. NTR inženiring d.o.o. lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

NTR inženiring d.o.o. vsebin spletnega mesta ni zavezan posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. NTR inženiring d.o.o. si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

Avtorske pravice

To spletno mesto je intelektualna lastnina NTR inženiring d.o.o.. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Vsebina te spletne strani je avtorsko delo podjetja NTR inženiring d.o.o. in kot taka predmet avtorske in druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Poleg besedil in podatkov na spletni strani sodi med pravno varovano lastnino tudi delna grafična podoba (slike in ostali grafični elementi). Nekatere uporabljene slike so Royalty-Free slike (Shutterstock, Fotolia), na katerih NTR inženiring d.o.o. nima lastništva.
Imetnik avtorskih pravic v zvezi s to spletno stranjo je izključno NTR inženiring d.o.o., razen za grafične oblike prej omenjene. Uporabniku naše spletne strani pa podeljujemo osebno, omejeno, neizključno in neprenosljivo pravico do nekomercialne uporabe spletne strani v skladu s temi Splošnimi pogoji. Nekomercialna uporaba dovoljuje uporabo dokumentov na spletni strani le za vašo osebno uporabo, pri čemer morajo dokumenti ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. 

Referenčne slike računalniških centrov, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last NTR inženiring d.o.o. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last NTR inženiring d.o.o. ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja NTR inženiring d.o.o. oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

NTR inženiring d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 14
2000 Maribor
T: +386 2 420 08 21
F: +386 2 420 08 22
E: info@ntr-ing.si

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem mestu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega mesta, se lahko sproži sodni pregon.

NTR inženiring d.o.o. si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Politika informacijske varnosti NTR