Opis

Projektiranje in izgradnja primarnega računalniškega centra DEM.

Projektiranje in izgradnja rezervnega računalniškega centra in TK prostora centra vodenja DEM - izvedba brez prekinitve RC.

Prenova sistemov vodenja HE Fala.

Prenova in nadgradnja brezprekinitvenega sistema oskrbe z električno energijo Centra vodenja DEM.

Izdelava in dobava naprav vodenja HE Fala - VME.

Podrobnosti

logo
Naročnik:
DEM
Naročnik